Het moet anders, het kan anders daarom leveren wij de ‘Emissieloze bouwplaats’.

Een totaalconcept waarbij onze toegevoegde waarde ligt op de ontzorging in de materieelstroom mét oog voor het milieu, de omgeving, én de werknemer. Toe te passen op verschillende bouwplaatsen waardoor we continuïteit & onafhankelijkheid kunnen waarborgen.

Emissieloos bouwen wordt steeds meer gevraagd in binnensteden en natura gebied. Denk bijvoorbeeld ook aan de routekaart schoon en emissieloos bouwen. Gezamenlijk kunnen we meer. Emissiearm of emissieloos bouwen hoeft geen uitdaging te zijn. De inzet van accu containers en elektrisch materieel is door samenwerking met specialisten eerder een toevoeging dan een uitdaging.